כתבות ומאמרים

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
כתבות ומאמרים

כתבות בעיתונים בנושאים:

הפילגש תממן את המזונות

תביעה יוצאת דופן הוגשה לאחרונה לבית הדין הרבני הגדול בירושלים: אישה פנתה לבית הדין בבקשה להגדיל את דמי המזונות אותם היא מקבלת מבעלה משום שהאחרון חי על חשבון פילגש אמידה.

עורכת הדין טל שרון המייצגת את האישה טענה כי המזונות שנקבעו לאישה בסך כ-3000 שקלים נמוכים מידי, זאת במיוחד לאור העובדה שבעלה בנפרד מנהל אורח חיים ראוותני על חשבון חברתו החדשה ולאחרונה רכש רכב יוקרתי.

האישה עצמה טענה בדיון כי “בעלי נהנה ממקור הכנסה נוסף ולכן על הפילגש לשאת בהוצאה”

הדיינים קבלו את טענתה וקבעו כי על ביה”ד הרבני האזורי בחיפה לדון בתביעת האישה להגדלת מזונותיה.

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

ניסתה להסתיר את הירושה- והתרוששה

אישה שניסתה להסתיר מבעלה בנפרד כי קיבלה ירושה בסך 200.000 דולר מאחד מבני משפחתה, תיאלץ לחלוק אותה עימו, כך נקבע בבית משפט השלום בקריות.

ביהמ”ש לענייני משפחה בקריות קבע עם חשיפתה של הירושה כי על האישה לכסות באמצעותה חובות כספיים שצברה עם בעלה.

כתבתנו מוסרת כי עו”ד טל שרון הציגה בפני ביהמ”ש מכתב שקיבלה האישה בתיבת הדאר מפרקליטה ובו צויין סכום הירושה, בית המשפט בקריות קבע כי על האישה לשאת בחלקה בכיסוי חובות שצברו בני הזוג הנאמדים בכ- 400.000 ₪.

עו”ד טל שרון טענה בבית המשפט כי האישה הצליחה להסתיר במשך זמן רב מבעלה בנפרד את דבר קבלת הירושה, כולל ברישומי חשבונות הבנק שהיו על שמה וכי אלמלא הגיע ביד המקרה לידיו של הבעל המכתב המעיד על קבלת הירושה לא ניתן היה לחשוף זאת.

 

 

 

עיקול על האשה

בית הדין הרבני האזורי בחיפה הורה לעקל את כל הכספים והזכויות הכספיות של אישה המצויה בהליכי גירושין מבעלה, סך העיקול הכספי יותר מ 700.000 ₪

עו”ד טל שרון מייצגת את הבעל המנהל הליכי גירושין מאשתו, ביקשה מדייני בית הדין הרבני לעקל את כל הכספים והזכויות הכספיות של האישה וזאת בהתאם להוראות חוק יחסי ממון, לפיהם יש לבעל חלק בכל זכויות הפנסיות שצברה אשתו במהלך השנים. בית הדין נענה לבקשה, נטען כי במשך שנות הנישואים גרמה האישה עוול לבעל ותכליתו של ההליך המשפטי תיקון חוסר האיזון שנוצר בין הצדדים.

 הבעל מציין כי בימים אלה מתנהלת מערכה משפטית נוספת בבית המשפט לעיניני משפחה בחיפה, שתכליתה הקטנת המזונות שמשולמים לילדים של הצדדים וזאת בשל חוסר איזון כלכלי שקיים בין הבעל לאישה.

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

הבעל והאישה רבו על הדירה – החמות הרוויחה

בית המשפט לעיניני משפחה בקריות קבע כי דירתם של בני הזוג המתגרשים, שייכת לאימו של הבעל.

כששניים רבים השלישי מרוויח: עורכת הדין של הבעל ואימו

טל שרון הצליחה לשכנע את ביהמ”ש כי אימו של הבעל היא הבעלים החוקיים של דירת הזוג כיוון שהתירה לזוג בעודם נשואים להקים את דירתם בקומה השניה מעל ביתה וכי לא היתה לה כל כוונה להעניק אותה במתנה, לכן הקרקע נותרה רשומה ע”ש האם ולפיכך אין לאישה לשעבר זכויות בדירה למעט הזכות לקבל בחזרה את עלות ההשקעה בבניה עצמה במנותק מהקרקע.

הבעל והאם הצליחו לשכנע את ביהמ”ש כי האישה תשתתף במחצית החובות שצבר הבעל במהלך שנות נשואיהם.

בית המשפט לענייני משפחה קבע כי הבעל יחזיר לאשתו לשעבר אך ורק את מחצית הסכום של עלויות הבניה וכי הקרקע והדירה בקומה השניה שייכים לאם. בנוסף נמצאו סתירות בגרסה שמסרה האישה לשעבר שאף הודתה כי מעולם לא חשבה כי מדובר ברכוש השייך לה וכי מעולם לא הוענקו לה זכויות במבנה בו התגוררה, למעט הזכות להתגורר במקום כמו כן, עולה כי האישה לשעבר עשתה שימוש בזבזני וחופשי בחשמל, במים, בגז ובארנונה מבלי שתשיב את התשלומים הרבים בהם נשאה אמו של הבעל.

בית המשפט קבע גם האשה שותפה

בית המשפט לעיניני משפחה קבע, כי לאשה הנמצאת בהליכי גירושין מבעלה, יש זכויות על החברות והעסקים שבבעלותו גם אם מעורבים בהם שותפים כלומר צד שלישי. ההחלטה התקבלה במסגרת תיק גירושין שמתנהל בין בני זוג תושבי האיזור.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל בכך את טענת באת כוחה של האישה עו”ד טל שרון כי לאישה יש זכויות על העסקים והחברות שבבעלות הבעל,בין אם מדובר בעסקים שבבעלותו הבלעדית, ובין אם מעורבים בהם שותפים נוספים.

בית המשפט נענה גם לבקשה למנות רואה חשבון להערכת כל החברות שבבעלות הבעל, ובנוסף התיר לאישה לפנות לכל צד שלישי שהוא בעסקיו של הבעל לקבל בסיוע צו שיפוטי כל מסמך הקשור לעסקיו. בתוך כך הוציא בית המשפט צו המורה לבעל לגלות את המסמכים המצויים ברשותו, המעידים על הכנסותיו זכויותיו ורכושו.

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

פיצוי כספי לאשה סרבנית

בית הדין הרבני האזורי פסק כי בעל המבקש להתגרש מאשתו בנפרד זה שנים ארוכות, יעניק לה פיצוי כספי לנוכח העובדה שהיא איננה מעוניינת להתגרש ממנו.

הדיינים שנענו לבקשתה של באת כוחה של האישה, עו”ד טל שרון קבעו כי על הבעל לדאוג להצעה כספית הולמת לפיצוי האישה על כל צרכיה בעתיד: מזונותיה, רפואתה ועוד. על מנת ש”מטה לחמה לא ייפגע כתוצאה מהגירושין”

עוד טענו הדיינים כי הבעל מנסה להוציא פסק דין לגירושין ולחייב את האישה בגט כדי להיפטר מתשלום מזונותיה ולכן פסקו לטובת האישה.

הבעל הבוגד חויב לממן את בילוי אשתו

בעל שבגד באשתו ולמרות זאת רצה להישאר נשוי לה, נאלץ לחתום על הסכם שבו הוטל עליו, בין היתר לממן גם את הוצאות בילוייה של אשתו במסעדות יוקרה ואת הוצאות הטיפול ב…חתול המשפחתי.

באת כוחה של האישה הנבגדת עו”ד טל שרון הצליחה לשכנע את בית המשפט לעיניני משפחה בחיפה כי יש להטיל על הבעל תשלום מזונות גבוה במיוחד, ובנוסף הבעל חתם על הסכם שבמסגרתו התחייב לשאת בכל ההוצאות של ילדי הצדדים, לרבות מימון הוצאות לימודי נהיגה ומבחן עיוני ותארים אקדמיים, כמו כן , הבעל ישא כאמור בהוצאות הטיפול בחתול המשפחתי כולל חיסונים ומזון.

בית הדין נענה גם לבקשתה של עו”ד שרון וקבע כי הילדים ישארו בחזקת האם וכי תכולת דירתם של הזוג תחולק בינהם בהתאם לרשימה שתוכן עם הפירוד והכל במועד סידור הגט.

איים להתאבד ונשלח לטיפול זוגי

בעל שחי בנפרד מאשתו ניסה להתאבד בטענה כי הוא רוצה לשים קץ לחיו בגלל אהבתו. בעקבות כך שלח בית הדין הרבני בעיר את בני הזוג הפרודים ליעוץ זוגי כדי לנסות להציל את הנישואים. זאת אף שהאישה עומדת בתוקף על תביעת הגירושין.

באת כוחו של הבעל עו”ד טל שרון הדגישה בבית הדין כי הבעל שחי בנפרד מאשתו במשך כשנה וחצי לא היה עם אישה אחרת במהלך תקופה זו וכי הוא “אוהב את אשתו יותר מאשר את חייו”.  עו”ד שרון שכנעה את בית הדין כי הבעל מעוניין בשלום בית וכי יש מקום לבדוק אם ניתן לשקם את חיי הנישואים.

אוזן לכסף

מענק חד פעמי לצעיר ששמיעתו נפגעה במהלך עבודתו באולם שמחות.

המוסד לביטוח לאומי בחיפה קבע מענק חד פעמי בגובה 35 אלף שקל ודרגת נכות לצמיתות בשיעור של 10 אחוז לצעיר ששמיעתו נפגעה כתוצאה מעבודתו באולם שמחות.

באת כוחו של הצעיר עו”ד טל שרון-כהן ועו”ד ליאת שרון-תלמי הצליחו לשכנע את המוסד לביטוח לאומי כי שמיעתו של הצעיר נפגעה בעקבות עבודתו במשך חמש שנים באולם שמחות.

עורכות הדין טענו בשם הצעיר כי הוא סובל מירידה בשמיעה ומטינטון, הפרעות בשמיעה, ציפצופים באוזניים ועוד.

יצויין כי לאחר קביעת המוסד לביטוח לאומי רשאי אולם השמחות לערער על החלטה זו בפני בית הדין האזורי לעבודה בחיפה אך טרם הוגש ערעור. 

גרושין - ניצחון במשפט - טל שרון עו״ד

עילה לגירושין: האישה לא סיפרה על סכיזופרניה שלה ובמשפחתה

תושב העיר הגיש לבית הדין הרבני בעיר תביעת גירושין נגד אשתו כחודשיים לאחר שהם נישאו, בנימוק שנשא אותה לאשה לאחר שהיא ומשפחתה לא גילו לו שהיא חולת סכיזופרניה ואף היתה מאושפזת אשפוזים ממושכים בבתי חולים פסיכיאטריים.

בכתב התביעה שהגישה פרקליטת הבעל עו”ד טל שרון נאמר שבני הזוג נישאו לאחר הכרות של 6 שבועות בלבד, ושבמהלך תקופת הנישואין הקצרה הוא גילה כי בני משפחתה של האישה חולים במחלת נפש תורשתית , כי האישה ישנה רוב שעות היום וכי התנהגותה מפחידה ומוזרה. היא נמנעת מלקיים חיי מין עם הבעל עשתה לעיתים את צרכיה במיטה, נהגה להטיח את ראשה ברצפה ובכתלים, תקפה באלימות את אימו של בעלה ניסתה לחתוך אותה במספריים ונהגה להעיר את הבעל ולדרוש ממנו להקשיב לחלומותיה המוזרים.

פעם שוטר היום בליין - ניצחון במשפט - טל שרון עו״ד
מזונות - ניצחון במשפט - טל שרון עו״ד