ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

ייפוי כח מתמשך ואפוטרופסות

 1.  בעבר, מי שנזקק לאפוטרופוס עבור עצמו ו/או עבור קרוב משפחה שהפך לפתע לבלתי כשיר ו/או זקוק לפעולה רפואית דחופה, נאלץ לפנות לבית המשפט כדי לקבל מינוי כאפוטרופוס ובכלל זה להגיש תביעה, לנהל הליך משפטי ממושך שדרש את קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה, כאשר לא תמיד בן המשפחה המעוניין היה זה שקיבל מבית המשפט את המינוי כאפוטרופוס.
 2.  לפני כשנה נעשתה רפורמה בהליכי אפוטרופסות.
 3. הרפורמה מאפשרת לייתר את הפניה לבית המשפט ולנהל הליך קצר זול ויעיל יותר.
 4. אנו מתכבדים ליידע אותך כי הוסמכנו ע”י האפוטרופוס הכללי לערוך ייפוי כוח מתמשך ולייתר בכך את הצורך לפנות לבית המשפט על כל ההליכים הכרוכים בכך ובכלל זה הטרחה וההוצאות המרובות הנגרמות לבני המשפחה.
 5.  ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לכל אדם בגיר (מעל גיל 18) המבין את משמעותו של ייפוי הכוח ותוצאותיו, לקבוע כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד היה והוא לא יוכל לטפל בעצמו בענייניו, למשל עקב מחלת זקנה (כמו דמנציה מוגבלות נפשית וכיו”ב) וגם עקב אירועים טראגיים אחרים חו”ח.
 6.  מטרת ייפוי הכוח היא לאפשר לאדם לקבוע בעצמו מי יקבל את ההחלטות בעניינו ולהפקיד את עתידו בידי אדם אחד או יותר שהוא סומך עליהם כפי רצונו וללא מעורבות של בית המשפט.
 7.  ייפוי כוח מתמשך יכול להינתן גם בעניינים אישיים (כולל רפואיים) וגם בענייני רכוש, כולם או חלקם.
 8.  האדם שעורך את ייפוי הכוח יכול לקבוע באופן כללי כי מיופה הכוח הוא האדם המוסמך לקבל בשמו החלטות עתידיות, ולהשאיר למיופה הכוח את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מה רצונו שייעשה בענייניו בכל נושא שהוא באמצעות קביעת הנחיות מראש.
 9.  המהלך מספק מסמך משפטי המאפשר לפעול מיידית לטובת אותו קרוב משפחה שהפך לבלתי כשיר ו/או לקבוע מראש מי מוסמך לפעול עבור מי שהפך לבלתי כשיר, וחוסך את הצורך, בשעת משבר, לפנות בדחיפות לבית המשפט בתביעה למינוי אפוטרופוס, חוסך את הצורך לממן הליך משפטי ממושך ויקר ומייתר את הצורך לדווח לאפוטרופוס הכללי על כל פעולה שמבוצעת .
 10.  בדרך זו ניתן לבנות מתווה שמתאים לצרכים הספציפיים של כל לקוח בהתאם לרצון ולנסיבות של כל אחד.
  לפרטים נוספים ניתן לפנות למשרדנו.
טל שרון, עו”ד | משרד עורכי דין טל שרון | שדרות מוריה 62, חיפה | וסניף בתל אביב
חייגו כעת   052-2377989