חלוקת רכוש / הסכמי ממון – עו״ד לגירושין בחיפה

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

חלוקת רכוש / הסכמי ממון

גט - פגישה - עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

העיקרון שנקבע על ידי בתי  המשפט לענייני משפחה הוא שכל רכוש מכל מין וסוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין הינם  משותפים לשני  בני הזוג , בחלקים שווים, ללא חשיבות על שם מי הוא רשום , (למעט נדל”ן ) .

בתי המשפט מבחינים בין בני זוג שנישאו לפני חוק יחסי ממון בין בני זוג התשל”ג – 1973, לבין בני זוג שנישאו לאחר מועד תחולת החוק (1.1.74).

הלכת השיתוף חלה על בני זוג שנישאו לפני מועד תחולתו של חוק יחסי ממון.
הלכת השיתוף קובעת שכל מה שנרכש במהלך חיי הנישואין – בלא חשיבות לרישום – שייך לשני בני הזוג גם יחד ובחלקים שווים וזאת עקב המאמץ המשותף של שני בני הזוג כל אחד בתחומו למשל הבעל עבד מחוץ לבית והשתכר ואילו האישה גידלה את הילדים המשותפים והיתה עקרת בית משך כל שנות הנישואין.

הסדר איזון משאבים: חל על בני זוג שנישאו אחרי 1.1.74 ואשר חוק יחסי ממון חל עליהם.
הזכות לאיזון המשאבים מתקיימת רק בפקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג ורק אז יהיה זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג אשר נצבר במהלך חיי הנישואין. גם כאן הוחל העיקרון שכל מה שנרכש במהלך חיי הנישואין הינו משותף, אולם כאשר מדובר בזוגות שנישאו לאחר 1.1.74 ניתן לתבוע את חלוקת הרכוש המשותף רק עם פקיעת הנישואין הווה אומר גירושין או מות אחד מהצדדים.
לאחרונה תוקן חוק יחסי ממון , כאשר משמעות התיקון היא כי ניתן לבצע חלוקה של הרכוש גם בטרם הגירושין , ובהתקיים התנאים הנקובים בחוק.

מטרת השינוי בחוק להילחם בתופעת העגינות ולמנוע שימוש במתן הגט  במטרה ליצור לחץ כלכלי  שיוביל  את מי מהצדדים לוויתורים ממוניים .
במונח רכוש משותף נכללים מלבד דירת מגורים ו/או דירות נוספות של הצדדים, גם זכויות פנסיה , זכויות סוציאליות, מניות שצבר מי מהצדדים, מוניטין וגם רכוש עסקי כולל החובות שנוצרו בגינו.
כאשר בני הזוג נפרדים, יש לחלק את כל הרכוש המשותף ולקבוע אילו חלקים מהרכוש אכן משותפים ואכן נצברו יחדיו ו/או היתה כוונת שיתוף לגביהם.
לעיתים בתי המשפט ממנים מומחה כדי להעריך את שווי של הרכוש המשותף בין המומחה  הנו שמאי מקרקעין להערכת זכויות נדל”ן ובין  אם המומחה הממונה הנו  רו”ח לצורך ביצוע  הערכת זכויות כספיות וזאת על מנת לקבל תמונה כמותית מדויקת של מכלול הכספים והזכויות  כדי שניתן יהיה לבצע  חלוקה שוויונית ומדויקת של הרכוש המשותף .

מסיבה זו יש להקפיד ולבחור עורך דין מעולה  בתחומו  שידאג להתוות את הפתרון הטוב ביותר עבור הלקוח שלו  בהתייחס למכלול הנסיבות הפרטניות של כל מקרה ומקרה, שכן אין מקרה אחד הזהה למשנהו.