הסכם ממון /הסכם גירושין

עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות

הסכם ממון /הסכם גירושין

הסכם גירושין -עורך דין,טל שרון,ליאת שרון תלמי,ענייני משפחה,גירושין,נזיקין,מזונות,ילדים,רכוש,נישואין,משפחה,אלימות,חלוקה,פירוק,צוואות,ירושות
 
לא כל הסכם ממון הוא גם הסכם גירושין.

ישנם זוגות אשר מעונינים להבטיח את זכויות כל אחד מהם , במקרה של פרידה,  ובכך לחסוךלעצמם הליכים משפטיים ולהגן כל אחד על רכושו ועל זכויותיו.

ישנם זוגות אשר לא יכולים להינשא במדינת ישראל למשל כהן וגרושה או  לא מעונינים להינשא  וכדי להבטיח את זכויותיהם הם חותמים על הסכם אשר מסדיר את חובותיו וזכויותיו של כל צד.
הסכם ממון  טוב  אמור  לצפות את פני העתיד וצריך לכלול שורה של  הסדרים אשר יגנו על רכוש הצדדים ועל זכויותיהם של ילדי הצדדים,  באם יש לצדדים ילדים.

הסכם ממון בין בני זוג שעתידים להינשא ,  צריך לקבל אישור של בית המשפט  והוא הופך לפסק דין מחייב בעל תוקף משפטי  הווה  אומר  שאם צד אינו מקיים הוראה מהוראות ההסכם ניתן לחייבו באמצעים משפטיים.

הסכם גירושין בא להבטיח את זכויות הצדדים והקטינים במקרה של פרידה .
הסכם גירושין צריך אף הוא לכלול הוראות שונות אודות רכוש הצדדים וחלוקתו, זכויות מעבודה וזכויות פנסיה וחלוקתן, הסדרים באשר לפירוק  השיתוף בדירת המגורים של הצדדים ו/או דירות נוספות באם ישנן, הסדרים בדבר מפגשים בין ההורה הלא משמורן לקטינים, הסדרים בדבר מזונות לקטינים, הסדרים בדבר חינוך  הקטינים וכדומה.

לצורך ניסוח הסכם בעל אופי מחייב אשר יגן על הצדדים  יגן על הקטינים  ויחלק בצורה ראויה את זכויות ורכוש הצדדים, יש צורך בעו”ד מנוסה אשר תחום  עיסוקו הינו ייצוג במעמד אישי ואשר בקיא בניסוח הסכם ממון ו הסכם גירושין.

עו”ד טל שרון הינה מגשרת מוסמכת  ומנוסה אשר מסייעת לצדדים  המעונינים בכך  לסיים את המחלוקות בהסכם כולל.